HOE HET WERKT

Rond 1960 presenteerden Nobelprijs-winnaars
Francois Jacob en Jacques Monod al de eerste theorieën over het celgeheugen en tot op de dag van vandaag worden er meer ontdekkingen gedaan over dit fascinerende deel van ons Zelf.

Tijdens ons leven pikken we – onbewust – signalen op uit onze directe omgeving die we als waarheid adopteren omdat we nog geen toegang hebben tot de kennis om die signalen te weerleggen. We hebben deze signalen 'schijnwaarheden' genoemd.

Zo raken we er tot in het diepste celniveau van overtuigd
...dat je er pas mag zijn als je iets nuttigs doet
....dat bepaalde dingen gewoon niet haalbaar voor jou zijn
.....dat er met jou geen eer te behalen valt

etc. etc.Het cel geheugen slaat onder andere de eerdere genoemde schijnwaarheden op en op een gegeven moment zijn we zó gewend aan zo'n schijnwaarheid, dat we ons vaak niet eens meer realiseren dat we denken en reageren vanuit een stelling die ons beperkt, kleiner houdt en remt. Zo'n patroon is dan een soort Automatische Piloot geworden.

En dáár komt Pasting dan op tafel, want tijdens de behandeling worden er enkele punten aangeraakt, waarna de bijpassende patronen in de weken erna VERGROOT zullen worden gepresenteerd in dagelijkse situaties.
Dus eigenlijk word je bewust gemaakt van patronen waarvan je wellicht het bestaan niet (meer) wist!

Wij bieden de Pasting aan als een afstandsconsult. We maken daarbij gebruik van een foto, die we graag digitaal ontvangen. Na ontvangst van de bijdrage spreken we een tijdstip af, waarbij het belangrijk is dat er gelegenheid is om volledig ontspannen de Pasting te ontvangen. Tevens wordt de toegang naar een besloten Pastingforum opengesteld, zodat er alvast kan worden meegelezen met de ervaringen van anderen en de behandeling wellicht iets minder onwennig en 'eng' wordt. Want ontspanning tijdens de Pasting is erg belangrijk. Het komt dan ook regelmatig voor dat men tijdens of direct na de behandeling in slaap is gevallen.

De behandeling zélf duurt gemiddeld een half uur tot 3 kwartier, maar we nemen sowieso de tijd die nodig blijkt te zijn. Vervolgens sturen we een verslag van de behandeling en de doorgekregen boodschappen.
Vervolgens wordt dit verslag in het forum geplaatst, waar maximaal twee weken lang van gedachten gewisseld kan worden over de ervaringen. Deze nazorg zit dus bij de prijs inbegrepen.

Klik HIER voor reacties van deelnemers!